Korenmolen Wilhelmina en het winkeltje “Onder de Wieken” zijn geopend op zaterdag van 10.00-17.00 uur, de entree is gratis, al stellen we een gift in de giftenbus vanzelfsprekend op prijs. U kunt dan de molen in werking zien,ook tijdens het malen, er worden zo mogelijk rondleidingen verzorgd en u kunt producten in de winkel kopen.

Daarnaast zijn wij voor groepen vanaf 10 personen op afspraak geopend. De afspraak kan in overleg gemaakt worden bij voorkeur op maandag. In overleg bepalen we wanneer en op welke manier de rondleiding zal plaats vinden. Dit is onder meer afhankelijk of u als school(klas) komt, mogelijk werkt u met een thema en het niveau van de kinderen speelt ook mee. Ook is het mogelijk om als groep op afspraak een bezoek te brengen aan de molen, ook dan kan er overlegd worden over eventuele wensen.

Tijdens het bezoek kan bij goed molenweer de molen draaien, van malen kan echter geen sprake zijn dit omdat we malen voor menselijke consumptie en aan regels voor hygiëne gebonden zijn.

Voor bezoek op afspraak stellen wij een aantal voorwaarden:
- de minimale bijdrage is voor scholen € 2,- per kind, voor de overige groepen
  is het tarief op aanvraag, het bezoek op zaterdag zonder afspraak is gratis.
- bij groepen kinderen willen we voldoende begeleiding: groep 1 t/m 3 per 3       kinderen 1 begeleider, groep 4 t/m 8 per 4-5 kinderen 1 begeleider.
- de afspraak wordt minimaal 1 week van te voren gemaakt

Om een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen, dit kan telefonisch: 050-7506299 of per mail
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook op dezelfde wijze contact opnemen.